Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2019

wentyl
5596 4161
Reposted byPaseroVirus PaseroVirus
wentyl
5573 ab23

June 15 2019

wentyl
Trzej arcybiskupi warmińscy wspierali ks. Romana Kramka, który w 2005 r. został skazany w USA za napaść seksualną na 17-letnią dziewczynę. Po wyjściu z więzienia i deportacji do Polski przestępca pozostał księdzem; pracował z młodzieżą, choć sąd mu tego zakazał.

Reposted byszpaqushashsosenignuzzz
wentyl
Ciężko jest znaleźć kompromis między radykalizmem a przynależnością do skurwiałych mas ludzkich

June 14 2019

wentyl
1247 e690 500
Jak coś...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialoki loki
wentyl
8062 ed24
wentyl
4690 d07e

June 13 2019

wentyl
3090 be47 500
Reposted byloki loki

June 11 2019

wentyl
0176 7d08 500

June 10 2019

wentyl
8707 651c

June 09 2019

wentyl
6874 3e38

June 08 2019

wentyl
5501 7348 500
Reposted byzaltysek zaltysek

June 01 2019

wentyl
7509 2db4 500
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viajazziee jazziee
wentyl
2846 8363 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viajazziee jazziee
wentyl
6798 8355 500
Reposted bySilentForestponurykosiarzikarinargleBBartLuukkainzyniercrazydunkyjustminesucznikplepleaurinkokivlovsarkastycznaImmortalysziemniakicocciuella
wentyl
6797 53b1 500
Reposted byjazzieeLeguaniensiostravairafadenbSoupofGeeksnoxeoIgnitionTabslaLuukkagafPorannymanxxniedoskonaloscPuck152
wentyl
6795 33f6 500
Reposted byjazzieeHypothermiagretsiigr8dizaster
wentyl
6794 982c 500
Reposted byZoonk11vairapenispenispenislolk42hashhugostiglitzckisbackIgnitionpotatosPrezesRadyMinistrowszczepanjanuschytrusdrain832PaseroViruskatastrofoHSP-photo
wentyl
6790 5442
Reposted bydreptakcylonapplepieponurykosiarzmemezpotatosSturmUndDrangpffftpwgkrzywdazelbekonMsCaptainhashboozeLuukkalikecrazycrazycrazyslovaInfernalServerErrorpressanybetonzombiekraskomarkovitshcaramelsanddebrisJanSebastianMikkeNaitliszpolishzupegrgdivi
wentyl
0948 50d8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapigmalion pigmalion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl